Projectes d'obra amb bomba formigonera

L'equip de bombament de formigó que veu en les imatges i els vídeos està disponible per a lloguer.

Consulti els nostres treballs a Barcelona i altres zones de Catalunya

CONSULTAR TARIFES